skip to Main Content

Hartelijk welkom voor onze nieuwe klanten van het project Thuishaven!

De bouw van de 32 woningen in de Titus Brandsmastraat in Roosendaal is nagenoeg gereed. Deze woningen zijn aangesloten op het duurzame warmtesysteem van DER. Wij heten u van harte welkom als toekomstige klant van DER.

Het is onze missie om u te voorzien van duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtelevering. U dient zich dan nog wel bij ons aan te melden als nieuwe afnemer van warmte. Dat kunt u doen door het invullen, ondertekenen en opsturen van een leveringsovereenkomst. Doet u dat graag zo spoedig mogelijk zodat wij uw warmtelevering zo goed mogelijk kunnen voorbereiden en u tijdig van warmte kunnen voorzien.

De leveringsovereenkomst is te downloaden op deze website onder ‘Mijn Warmte’ en vervolgens te kiezen voor ‘ik heb een koopwoning in de Titus Brandsmastraat’ en vervolgens de aanwijzingen verder op te volgen. U kunt ook gebruik maken van deze link

Nieuwe partners en telefoonnummers

Wijziging contactgegevens klantenservice en storingsdienst 2020
Met ingang van 1 januari 2020 gaan er in de organisatie van het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal een aantal zaken veranderen die wij onder uw aandacht wil brengen. Vanaf 1 januari a.s. hebben wij 2 nieuwe samenwerkingspartners:

Het bedrijf Zero Friction gaat voor ons de klantenservice taken uitvoeren. Door de samenwerking met dit van origine Vlaamse bedrijf willen we de kwaliteit van onze klantenservice verbeteren. Bij onze klantenservice kunt u terecht met vragen over uw leveringscontract, uw afrekeningen of de door ons uitgevoerde incasso’s.

Het bedrijf Van Dijnsen uit Breda, is al een aantal jaren de onderhoudspartner voor onze installaties in het gebouw de Douanier. Zij gaan hun taken voor ons uitbreiden en zijn vanaf 1 januari onze samenwerkingspartner voor het volledige onderhoud van het warmtenet en de installaties en het verhelpen van eventuele storingen (storingsdienst).

Het bovenstaande betekent dat wij per 1 januari 2020 afscheid gaan nemen van Ees Holland, onze huidige samenwerkingspartner voor klantenservice- en onderhoudstaken.

Nieuwe Sticker
Wij maken u erop attent dat de telefoonnummers op de sticker die u in uw meterkast aantreft, vanaf 1 januari 2020 niet juist meer zijn. Begin 2020 ontvangt u een nieuwe sticker met de juiste informatie over onze bereikbaarheid. Vanaf 1 januari hebben wij voor de klantenservice en voor het melden van storingen in uw warmtelevering één nieuw telefoonnummer.

Ons nieuwe telefoonnummer vanaf 1 januari 2020 is:  0165-201 012

  • Keuze 1 Klantenservice: voor vragen over uw leveringscontract, uw afrekeningen of incasso’s. Onze klantenservice medewerkers zijn voor u beschikbaar tijdens werkdagen (dus niet in het weekend) van 8.00 u. tot 17.00 u. De klantenservice kunt u ook bereiken per email: klantenservice@energieder.nl
  • Keuze 2 Melden storingen: u wordt met deze keuze verbonden met de storingsdienst van onze partner van Dijnsen die 24 uur per dag, ook in het weekend en op feestdagen, bereikbaar is voor het verhelpen van uw storingen in de warmtelevering.
  • Keuze 3 Algemene vragen: voor niet dringende vragen van algemene aard tijdens werkdagen bereikbaar van 8.00 u tot 17.00 u. U kunt uw vragen ook stellen per e-mail: info@energieder.nl

Tarieven kleinverbruik 2020

De kleinverbruik tarieven voor 2020 zijn vastgesteld.

U treft deze aan op deze website onder ‘Mijn Warmte’ door te klikken naar:

  • Huurwoning in de Douanier (onder de daar vermelde documenten) of klik hier
  • Koopwoning op de Wipwei (onder de daar vermelde documenten) of klik hier

Toelichting nieuwe tarieven voor 2020:

De kleinverbruik tarieven zijn gebaseerd op de tarieven zoals die door de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks worden vastgesteld. Hierbij treft u de link aan naar de door hen voor 2020 gepubliceerde tarieven.

De ACM heeft met ingang van 1 januari 2020 voor het eerst aparte maximumtarieven geïntroduceerd voor het maximaal in rekening te brengen ‘vast bedrag’. Voor warmtelevering met alleen ruimteverwarming geldt een lager maximumbedrag dan bij warmtelevering voor ruimteverwarming én warm tapwater. Het maximaal in rekening te brengen ‘vast bedrag’ voor alleen ruimteverwarming, zoals dat bijvoorbeeld van toepassing is voor de bewoners van het project Wipwei, is flink verlaagd (van € 318,95 per jaar in 2019 naar € 234,58 per jaar in 2020).

Aan de bewoners van de Douanier wordt door DER naast warmte voor ruimteverwarming, ook warm tapwater geleverd. Tot op heden was het niet toegestaan om in het vast bedrag de extra kosten voor levering van warm tapwater aan klanten door te berekenen. De ACM heeft het maximaal aan klanten door te berekenen bedrag voor ruimteverwarming én warmtapwater voor 2020 vastgesteld op € 469,17. Het maximum ‘vast bedrag’ hiervoor in 2019 bedroeg € 318,95. DER heeft besloten om in 2020 niet het maximum voor het vast bedrag in rekening te brengen aan de klanten die naast ruimteverwarming ook warm tapwater van DER afnemen. Dat om de rekening voor de klanten die ook warm tapwater van DER afnemen niet te snel te laten oplopen. DER zal de verhoging beperken tot 80% van het maximumtarief. Dat betekent dat voor de bewoners van de Douanier het ‘vast bedrag’ voor 2020 wordt vastgesteld op € 375,34. Het ‘vast bedrag’ voor de bewoners van de Douanier wordt daarmee maar met een bedrag van € 56,39 verhoogd, in plaats van de wettelijk toegestane verhoging van € 150,22.

Vanaf 2020 heeft de ACM-tarieven ook maximumtarieven vastgesteld voor afleversets. DER hanteert voor de tarieven van afleversets in 2020 het maximum ACM-tarief. Dat betekent voor de bewoners van de Douanier dat t.o.v. 2019, het tarief voor een afleverset daalt van € 175,00 in 2019 naar € 126,19 in 2020. Dat is een prijsdaling van € 48,81. Voor de bewoners van het project Wipwei daarentegen, stijgt het tarief van de afleverset van € 75,00 naar € 103,99. Een prijsstijging van € 28,99.

Dan resteert er nog één onderdeel van de in rekening te brengen vaste kosten: het meettarief. Dat tarief stijgt in 2020 in geringe mate van € 25,89 in 2019 naar € 26,63 per jaar in 2022.

In de tarieven voor de vaste kosten (het vastrecht) zijn er per tariefsoort een paar flinke verschillen met de tarieven in 2019. Per saldo zijn de verschillen echter beperkt. Om het totaal van de variabele en vaste kosten die over 2020 in rekening gebracht niet te veel uit de pas te laten lopen met het kostenpeil in 2019, heeft DER heeft besloten de korting op het maximum ACM-tarief van de prijs per GJ (het variabele warmtetarief), te verlagen van 20% naar 10% van dat maximum. De prijs voor de variabele warmte die DER in 2020 daarvoor in rekening zal brengen, zal daardoor licht stijgen naar € 23,45 per GJ (was in 2019 € 22.78 per GJ).

Het totale effect van alle prijsmutaties in 2020 op uw individuele jaarrekening blijft beperkt. Bij een jaarverbruik van 20 GJ zal de jaarafrekening voor een bewoner van de Douanier ca. € 25 duurder worden. Dat de kosten voor deze bewoners stijgen heeft er vooral mee te maken dat er vanaf 1 januari 2020 een ‘vast bedrag’ voor de levering warm tapwater in rekening gebracht mag worden. De bewoners van het project de Wipwei wordt de jaarafrekening bij een jaarlijks verbruik van 20 GJ door met name een verlaging van het ‘vast bedrag’ ca. € 35 lager. N.B. dit is een indicatie voor het prijseffect van de nieuwe tarieven in 2020 op jaarbasis. Of uw uiteindelijke jaarafrekening ook daadwerkelijk lager of hoger zal uitvallen in 2020 hangt vooral ook voor een groot gedeelte af van de verschillen in uw jaarlijkse variabele warmtegebruik.

DER zal, gelet op de geringe prijsverschillen, uw maandelijkse voorschot pas aanpassen aan de nieuwe tarieven nadat u uw jaarafrekening in 2020 heeft ontvangen. Op dat moment wordt er een nieuw voorschotbedrag voor u bepaald dat is gebaseerd op uw meest recente jaarverbruik en de voor 2020 geldende tarieven. Als u dat wenst kunt u tussentijds wel uw voorschotbedrag laten verhogen. Neemt u daarvoor dan contact op met de klantenservice (klantenservice@energieder.nl).

Doe Maar Duurzaam! aflevering Smart Climate Grid zondag 4 maart

Steeds meer gemeenten nemen het voortouw in het verduurzamen van hun eigen gemeente. Ook de gemeente Roosendaal is al druk bezig met het uitvoeren van hun plannen om woningen, bedrijven, utiliteitsgebouwen en grote industrieën van het gas af te krijgen. De eerste stap is het nieuwe gebied Stadsoevers. Het nieuwe Stadsoevers ligt aan het water, bij het groen en dichtbij het stadscentrum. Met het oog op de toekomst investeert de gemeente Roosendaal in energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. In 2050 wil Roosendaal alle energie die in de stad wordt gebruikt, zelf opwekken. Om deze doelstellingen te halen is het DER, wat staat voor Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal, opgericht. DER is een warmtebedrijf opgezet door de gemeente Roosendaal om het Smart Climate Grid te ontwikkelen en exploiteren. Wat dit precies inhoudt, vertelt Dick Maaskant van Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal.

Zondag 4 maart om 13.00 uur te zien in Doe Maar Duurzaam bij RTL 7

Alles over het Smart Climate Grid is zondag 4 maart te zien in de uitzending energietransitie van Doe Maar Duurzaam; een informatief programma over diverse ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidsbranche. Dit kan variëren van Energie tot Duurzaam Ondernemen en van Milieu tot Bouw. Doe Maar Duurzaam is het totaalplaatje van verschillende duurzaamheidsaspecten om mensen bewust te maken van de duurzame mogelijkheden binnen ieder aspect van het dagelijks leven.

Deelname aan het programma Doe Maar Duurzaam!

In november 2017 werd DER benaderd door de makers van het programma Doe Maar Duurzaam! (RTL7) met de vraag om een item te filmen over het Smart Climate Grid. Op 16 januari stonden de opnames gepland, waarbij in samenwerking met meerdere partijen werd gefilmd. De filmcrew bezocht maar liefst 5 verschillende locaties die allen een schakel vormen in het Smart Climate Grid en een deel van het verhaal vertellen. De aflevering volgt de warmte van opwek tot aan afname en alles daar tussen in. Nieuwsgierig? Het item wordt uitgezonden tijdens de aflevering van zondag 4 maart om 13:00 bij RTL7.

Duurzaamheid in Stadsoevers

In Stadsoevers speelt duurzaamheid een glansrijke hoofdrol. Zonnepanelen, veel groen en het gebruik van restwarmte dragen bij aan de ambitie van Stadsoevers om een van de duurzaamste wijken van Nederland te worden. Net zo belangrijk is ‘sociale duurzaamheid’. Als je in Stadsoevers woont, woon je daar niet anoniem maar bepaal je met elkaar hoe je wijk eruit ziet. Lees hier meer over duurzaamheidsvisie voor Stadsoevers.

Van gas los! Duurzame warmte voor bewoners De Nieuwe Wipwei in Roosendaal

De bewoners van De Nieuwe Wipwei in Roosendaal zitten er straks warmpjes bij. Restwarmte van de afvalenergiecentrale van SUEZ wordt benut om de wijk Stadsoevers te voorzien van betrouwbare, betaalbare en duurzame warmte. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) heeft in samenwerking met BAM en Thermaflex het innovatieve, lage temperatuur warmtenet uitgebreid met de aansluiting van De Nieuwe Wipwei. Hiermee zet Roosendaal een volgende, grote stap in het realiseren van haar duurzaamheidsambities.

Met het oog op de toekomst nam DER (opgericht door de gemeente Roosendaal) in 2012 het initiatief om het Smart Climate Grid aan te leggen voor het verwarmen van het Kellebeek college in de wijk Stadsoevers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van pure restwarmte van 42°C uit de nabij gelegen SUEZ afvalenergiecentrale die anders verloren zou gaan. Nu al bespaart dit meer dan 50% op de energierekening van het Kellebeek college. Met de aansluiting van De Nieuwe Wipwei op dit unieke warmtenet is een volgende mijlpaal bereikt, namelijk het verwarmen van 30 individuele stadswoningen door middel van het enige lage temperatuur warmtenet van Nederland. Door gebruik te maken van lage temperatuur (LT) restwarmte is het warmteverlies kleiner en het thermische rendement hoger. Zo gaan duurzaamheid en comfort hand in hand.

Om de omwonenden zo min mogelijk overlast te bezorgen, gingen de partners de uitdaging aan om het volledige warmtenetwerk binnen 3 weken te realiseren en tegelijkertijd een uiterst toekomstbestendige oplossing te verzekeren. Hiertoe werd een samenwerking aangegaan met Thermaflex (kennispartner en specialist in de ontwikkeling en fabricage van prefab warmtenetwerken) en BAM Infra (expert in de aanleg van infrastructuur en warmtenetten). Het Cradle to Cradle Certified™ Silver Flexalen leidingsysteem geleverd met plug-and-play Flexalink huisaansluitingen bleek de ideale oplossing voor dit project. De expertise en planmatige aanpak van BAM bleek hoogst doeltreffend in de razendsnelle aanleg van een betrouwbaar LT-netwerk, waarbij overlast tot een minimum beperkt bleef.

Hoe dat er in de praktijk uit ziet, ziet u in deze projectvideo:

Voor DER is dit nog maar het begin. Van de 60 MW restwarmte capaciteit die de SUEZ centrale nu voorziet, wordt op dit moment slechts 5 MW benut. Het succes van De Nieuwe Wipwei geeft de overtuiging en motivatie om het LT-warmtenetwerk in de nabije toekomst verder uit te breiden.

Niet alleen in Roosendaal vormt restwarmte een aantrekkelijk alternatief voor de (nu nog) met gas gestookte woningbouw: overal in Nederland zijn enorme hoeveelheden restwarmte beschikbaar. Met dit soort innovatieve en schaalbare concepten bewijzen de partners DER, SUEZ, BAM en Thermaflex dat de transitie naar duurzame energie een uitdaging is die we collectief aan kunnen. Verzekerd van comfort, minimale milieubelasting en een lagere energierekening: die combinatie is nu al binnen handbereik!

Voor meer informatie, contacteer:

Manon Ottens
Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal, Social Engineer
E-mail: manon.ottens@energieder.nl
Tel: +31 6 15 51 41 78
Website: www.energieder.nl

Marcel Jongen
Thermaflex, Group Market Manager District Energy & Renewables
Email: m.jongen@thermaflex.com
Tel: +31 416 567 743
Website: www.thermaflex.com

Bert Ooms
BAM Infra Nederland bv, Specialist Externe Communicatie
E-mail: bert.ooms@bam.com
Tel: +31 6 11 260 223
Website: www.baminfra.nl

Cathelijne Brunnekreef
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, Communicatieadviseur
E-mail: cathelijne.brunnekreef@suez.com
Tel: +31 26 400 14 18
Website: www.suez.nl

Feestelijke opening van De Douanier

Op 4 juli 2017 werd een volgende mijlpaal bereikt voor DER met de officiële, feestelijke opening van De Douanier. Het voormalige douanekantoor aan het Kadeplein in Roosendaal (gebouwd in 1982) is getransformeerd tot een appartementencomplex met 49 betaalbare huurwoningen. Het gehele complex is aangesloten op het Smart Climate Grid van DER en wordt daarmee voorzien van duurzame, betrouwbare en betaalbare (rest)warmte, afkomstig uit de afvalverbrandingscentrale van SueZ ReEnergy te Roosendaal.

Verhaal van DER in gemeentelijk blad RZijn

In de zomereditie (juni) van 2017 besteedde het gemeentelijk informatieblad voor Roosendaal genaamd RZijn 2 pagina’s aan het innovatieve Smart Grid System dat de wijk Stadsoevers in Roosendaal van duurzame warmte voorziet. Lees hieronder het hele DER-verhaal. Voor de volledige editie van RZijn met het artikel over DER op pagina 6+7, klik hier: RZijn editie juni 2017.

Interview met Dick Maaskant over duurzame warmte in Roosendaal

Met de aansluiting van het Kellebeek College was de eerste afnemer van het Smart Climate Grid in Roosendaal een feit. In de wijk Stadsoevers wordt momenteel onder andere gewerkt aan het opleveren en aansluiten van De Douanier, een appartementencomplex bestaande uit 49 huurwoningen. In de toekomst zullen nog ca. 500 woningen en een aantal scholen worden aangesloten. Als directeur van DER deelt Dick Maaskant graag zijn ervaringen en visie.

Duurzame Energie Roosendaal (DER) is een warmtebedrijf opgezet door de gemeente Roosendaal om het Smart Climate Grid (SCG) te ontwikkelen en exploiteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de beschikbare (lage temperatuur) restwarmte uit de nabijgelegen afvalcentrale van SUEZ ReEnergy. Dick Maaskant vertelt over de reden dat de gemeente hiermee aan de slag is gegaan: ‘’De markt had dit zelf niet opgepakt en dan had het SCG er nooit gekomen. Het opzetten en exploiteren van een warmtebedrijf is niet de core business van de gemeente, maar via deze weg kon er een start gemaakt worden. Als we het in de toekomst kunnen overdragen aan de markt dan zullen we dat ook doen.’’

Volgens Maaskant geeft deze constructie ook nog andere voordelen. Met de opgedane kennis en contacten helpt DER de gemeente met het faciliteren van nieuwe initiatieven: ‘’DER kan fungeren als katalysator en dat is nu ook ongeveer de fase waar we in zitten’’.

Het ontwikkelen van het SCG vroeg en vraagt soms geduld en dus ook om een robuust, flexibel business model: ‘’Het creëren van volume [veel warmte-aansluitingen] kost tijd. Dat is niet per se een tegenvaller, maar wel de realiteit. Daarom is bij DER gekozen voor een model zonder eigen medewerkers, waarbij naar behoefte personeel ingekocht wordt’’. Naast een degelijke business case is volgens Maaskant goede communicatie vooraf zeer belangrijk: ‘’Je moet een goed verhaal kunnen vertellen [aan burgers, gemeenteraad e.a.]: waarom wil je het en wat levert het op?’’.

Uiteraard zijn er verschillende rollen die een gemeente kan vervullen in het ontwikkelen van duurzame warmte en het uitfaseren van gas in de gebouwde omgeving. Dat hoeft niet per se zo ver te gaan als zelf een energiebedrijf oprichten: ‘’Je kunt als gemeente ook een meer faciliterende rol innemen of duurzaamheidsvoorwaarden stellen bij de realisatie van nieuwe wijken. Daarnaast kan een gemeente algemene voorlichting geven aan haar inwoners.’’

Zo’n 4 jaar na de introductie van het SCG heeft Maaskant gezien dat de maatschappelijke beleving van duurzaamheid, met name het belang van zelfredzaamheid, als ook de technieken zijn veranderd. Hij geeft daarom tot slot het volgende advies: ‘’De wereld verandert snel, dus blijf je oriënteren op dit soort ontwikkelingen en laat je concept daarin meegroeien. Blijf jezelf vernieuwen in je denken, verplaats jezelf in de eindgebruiker en blijf door-ontwikkelen met de techniek, want elke situatie vraagt specifieke oplossingen en niets is heilig.’’

Back To Top