Skip to content

Partners

Partners

DER werkt samen met de volgende bedrijven en organisaties om duurzame energie door Roosendaal te laten stromen.

Stadsoevers

In Roosendaal gaat iets bijzonders gebeuren. Het industrieterrein tussen het kanaal De Vliet en de Molenbeek wordt de komende jaren ontwikkeld tot een bruisend woongebied met ruimte voor (maximaal) 600 woningen. Het nieuwe Stadsoevers ligt aan het water, bij het groen en dichtbij het stadscentrum. De eerste fase van de gebiedsontwikkeling is de uitvoering van het deelplan Wipwei. Dit plan bestaat uit ca. 30 eigentijdse stadswoningen.

www.stadsoevers.nl

Gemeente Roosendaal
Initiatiefnemer van het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal. Roosendaal wil in 2050 alle energie die zij gebruikt, zelf opwekken. Hiermee wordt een energie-neutrale leef- en werkomgeving de werkelijkheid!

www.roosendaal.nl

Provincie Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft aan de gemeente Roosendaal een subsidie van 6 miljoen euro verleend om binnen een proeftuin het Smart Climate Grid verder te ontwikkelen. De eerste resultaten zijn succesvol. Er wordt nu gewerkt aan een uitbreiding van het Smart Climate Grid.

www.brabant.nl

Van Dijnsen
Onze samenwerkingspartner voor het onderhoud van het warmtenet en de installaties én het verhelpen van technische storingen in de warmtelevering is het bedrijf Van Dijnsen uit Breda.

vandijnsen.nl

Zero Friction
Het bedrijf Zero Friction gaat voor ons de klantenservice taken uitvoeren. Bij onze klantenservice kunt u terecht met vragen over uw leveringscontract, uw afrekeningen of de door ons uitgevoerde incasso’s.

BNG Bank
Onlangs heeft BNG Bank een lening verstrekt aan Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal om een uitbreiding van het bestaande warmtenet te kunnen realiseren. Hiermee kan een voormalig kantoorpand, dat wordt verbouwd tot appartementencomplex, ook van duurzame warmte worden voorzien.

www.bngbank.nl

PreZero
De PreZero Energy centrale in Roosendaal is één van Europa’s modernste afvalenergiecentrales. In de centrale komt enorm veel warmte vrij die wordt omgezet in elektriciteit en warmte voor de buurt.
Deze hoogrendementscentrale wekt ongeveer 256.000 MWh aan elektriciteit op. Dit is genoeg om te voorzien in de energiebehoefte van 70.000 huishoudens. De opgewekte elektriciteit wordt direct aan het net geleverd. Daarnaast wordt de warmte van de installatie geleverd aan nabijgelegen glastuinbouw en aan het Smart Climate Grid in Roosendaal.

www.prezero.nl

ROC Kellebeek
In november 2015 is het ROC Kellebeek College geopend. Het gebouw is bijzonder duurzaam. Het is het eerste gebouw dat is aangesloten op het warmtenet Roosendaal. Daarnaast beschikt het gebouw over een “groen” dak: waar overtollige water, na reiniging tot bijna drinkwater wordt omgezet.

www.kellebeek.nl

Coresta
Deze projectontwikkelaar heeft het voormalig douanekantoor volledig duurzaam gerenoveerd. Het complex met 53 appartementen werd in juli 2017 geopend en is aangesloten op het Smart Climate Grid.

www.dedouanier.nl

Back To Top