Skip to content

Klantinformatie

Algemene overeenkomsten en voorwaarden

Hier treft u informatie en overeenkomsten aan die voor u gelden als klant van het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal:

Leveringsovereenkomst kleingebruikers:
Dit document moet worden ondertekend alvorens u warmte van DER afneemt. U kunt dit document hier downloaden als Word document.
Download Word document 

Algemene leveringsvoorwaarden kleingebruikers:
Dit is een bijlage bij de leveringsovereenkomst met de algemene voorwaarden. U kunt dit document hier downloaden als PDF document.
Download PDF

Storingsafhandeling en compensatieregeling:
Dit is een bijlage bij de leveringsovereenkomst met uitleg over de storingsafhandeling en eventuele vergoedingen aan de klant. U kunt dit document hier downloaden als PDF.
Download PDF

Afmeldformulier Duurzame Warmte:
Dit formulier dient u te gebruiken bij verhuizing. U kunt dit document hier downloaden als Word document.
Download Word document 

Aansluitvoorwaarden kleingebruikers:
Dit is een bijlage bij de leveringsovereenkomst met de aansluit voorwaarden. U kunt dit document hier downloaden als PDF document.
Download PDF

Tarievenblad 2024:
Hier vindt u uitleg over de tarieven voor 2024. U kunt dit document hier downloaden als PDF.
Download PDF

Reglement Geschillencommissie Energie Prijsplafond
DER heeft zich aangesloten bij een geschillencommissie die eventuele geschillen behandelt tussen DER en klanten van DER die betrekking hebben op de uitvoering van het prijsplafond voor warmte dat voor 2023 door de Rijksoverheid is vastgesteld. Bij een onverhoopt geschil daarover met DER kunnen klanten zich melden bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Uitspraken van die commissie zijn bindend voor beide partijen. Door de geschillencommissie is een reglement opgesteld waarin staat beschreven hoe de commissie werkt en wanneer en hoe een klant een geschil kan aanmelden bij deze commissie. De tekst van het reglement kunt u zien op de website van de commissie www.degeschillencommissie.nl

Versturen van een ondertekend contract

U kunt de ingevulde en ondertekende overeenkomst mailen naar klantenservice@energieder.nl of per post opsturen naar:

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal
Postbus 324
4700 AH Roosendaal

Specifieke informatie voor de bewoners van de Douanier

Voor de klanten die wonen in de Douanier zijn specifieke instructies opgesteld over het gebruik van hun warmtevoorziening:

Uitleg over uw duurzame warmtevoorziening:
Een korte toelichting op uw warmte-aansluiting. U kunt dit document hier downloaden als PDF.
Download PDF

Do’s en don’ts bij warmte-unit en warmte-installatie: 
In dit document vindt u beschreven wat u wel en niet dient te doen in het geval van calamiteiten en woningaanpassingen. U kunt dit document hier downloaden als PDF.
Download PDF

Back To Top