Skip to content

Wie en waarom DER

DER ontwikkelt uniek warmtenet

Met het oog op de toekomst investeert de gemeente Roosendaal in energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. In 2050 wil Roosendaal alle energie die in de stad wordt gebruikt, zelf opwekken. Deze ambitie komt voort uit de Verklaring van Dussen die door verschillende gemeenten in West-Brabant is ondertekend en die uiteindelijk in 2013 in lijn is gebracht met de landelijke doelstellingen uit het Energieakkoord.

Het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) is opgericht om duurzame energie beschikbaar te stellen aan de Roosendaalse gemeenschap. Met een warmtenet profiteert de lokale gemeenschap van betrouwbare, betaalbare en duurzame warmte uit de buurt en wordt de CO2-uitstoot in Roosendaal aanzienlijk verminderd.

Smart Climate Grid

De gemeente heeft in 2014 een lage temperatuur warmtenet, het zogenaamde Smart Climate Grid, ontwikkeld, gerealiseerd en ondergebracht in het bedrijf DER.

Dit warmtenet is in eerste instantie aangelegd vanuit de PreZero Energy centrale naar het Kellebeek College in Stadoevers. Het net is inmiddels uitgebreid met warmte-aansluitingen voor de woningen in het appartementengebouw de Douanier, de projecten de Nieuwe Wipwei en Thuishaven en het schoolgebouw de Zonneboom.

In de nabije toekomst zullen ook de woningen en appartementen van het project Kademeester en de Beekblokken op het warmtenet van DER worden aangesloten.

Voordeliger dan anders

Een betrouwbaar, voordelig en duurzaam warmtenet en tevreden klanten. Daarvoor zorgt DER, als zelfstandig lokaal energiebedrijf. Bewoners sluiten met DER een overeenkomst voor de levering van duurzame warmte. De experts van DER zorgen voor alle zaken op het gebied van de warmtelevering, zoals het contact met de klanten, energierekeningen, bemetering, beheer en onderhoud. DER rekent voordelige energieprijzen en is volledig open over de totstandkoming van de tarieven.

Laat maar stromen

DER staat midden in de Roosendaalse samenleving, weet nieuwe energiebronnen en -afnemers te vinden en vindt oplossingen die passen bij de lokale bewoners, bedrijven, politiek en economie. DER werkt samen met vele bedrijven en organisaties om duurzame energie door Roosendaal te laten stromen.

Een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam warmtenet voor alle Roosendalers. Daarvoor willen wij zorgen.

Dick Maaskant – Directeur DER b.v.

Back To Top