Skip to content

Veelgestelde vragen

Voor de realisatie van de warmteaansluiting betaalt u aan DER een eenmalige aansluitbijdrage. Daarnaast betaalt u DER maandelijks voor de afgenomen warmte en vaste kosten voor het onderhoud en beheer van o.a. het warmtenet en de warmte-afleverset. DER stelt de prijzen van warmte uit Roosendaal lager dan de kosten die u zou betalen bij gebruik van gas voor ruimteverwarming en warm water. DER bepaalt jaarlijks haar tarieven op basis van de maximum tarieven van de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Daarbij streeft DER naar concurrerende tarieven en een evenwichtige tariefontwikkeling voor haar afnemers. De tarieven worden eind december van ieder jaar gepubliceerd op deze website.

Warmtelevering via een warmtenet is even betrouwbaar als de levering van gas. Bovendien is er geen explosiegevaar zoals bij gas. In geval van een storing bij de afvalverbrandingscentrale wordt direct de back-up voorziening ingeschakeld. Bij een lokale storing in uw woning kunt u contact opnemen met onze storingsdienst (0165-201012 keuze 2). Indien de storing wordt veroorzaakt door een storing of defect in uw binnen-installatie (uw verwarmingssysteem en/of warmwaterapparaat) bent u daarvoor zelf verantwoordelijk en dient u contact op te nemen met uw verhuurder, respectievelijk de (storingsdienst van) de installateur van uw binnen-installatie.

In de woning of het bedrijfspand hangt een afleverset in plaats van een cv-ketel. De omvang van een afleverset is ongeveer de helft kleiner dan een cv-ketel. Voor bestaande woningen en bedrijfspanden met radiatoren die op een modern lage-temperatuurnet worden aangesloten, komt er ook een warmtepomp in het pand. In nieuwe woningen en bedrijfspanden wordt al bij de bouw rekening gehouden met een moderne warmtevoorziening.

DER is verantwoordelijk voor de aansluiting van het pand op het warmtenet, de plaatsing van de afleverset (het warmteafgiftesysteem) en de warmtemeter. De projectontwikkelaar/eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de aansluiting van de binneninstallatie (bijvoorbeeld vloerverwarming en een booster warmtepomp voor de opwarming van het warme tapwater).

In nieuwbouwwoningen wordt geen gasleiding meer aangelegd en koken bewoners elektrisch of op inductie.

Elke woning is uitgerust met een warmtemeter die registreert hoeveel u verbruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. Op basis van deze meter wordt het verbruik met u afgerekend. Het verbruik per woning is uiteraard afhankelijk van de grootte van de woning, persoonlijke comfortbehoefte, samenstelling van het gezin, etc. Ook de weersomstandigheden zijn van invloed.

Ja, in elke woning komt gewoon een thermostaat, die u zelf kunt instellen.

DER levert alleen de energie (warmte) waarmee de woning kan worden verwarmd. Er zijn meerdere mogelijkheden om gebruik te maken van het warmtenet. Vloerverwarming is een systeem dat zorgt voor een hele efficiënte en comfortabele toepassing van het warmtenet. Het verwarmingssysteem in uw woning wordt niet aangelegd door DER, maar door de bouwer van uw woning. Zij kunnen u meer vertellen over het verwarmingssysteem in uw woning.

De afleverset is eigendom van DER en kan in de woning blijven zitten. Ook de aansluiting op het warmtenet kan bij verkoop behouden blijven. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij naar de met u overeen te komen aansluit – en leveringsvoorwaarden die onderdeel uitmaken van de leveringsovereenkomst.

Ja, want hoe minder warmte u gebruikt, hoe minder u betaalt. Net als verwarming met een cv-ketel.

Hoewel er in onze maatschappij steeds minder afval wordt verbrand zal daar ook op lange termijn nog steeds sprake van zijn. Door het gebruik van de restwarmte van PreZero in het warmtenet wordt er bespaard op het gebruik van aardgas voor verwarming. Daarmee is het warmtenet van DER een duurzame keuze.

De centrale van PreZero wekt elektriciteit op met de verbrandingswarmte van afval. De restwarmte uit dat proces is gecondenseerde stoom van iets meer dan 40 graden Celsius. Die warmte zou anders in de atmosfeer verloren gaan maar wordt nu gebruikt voor het lage temperatuur warmtenet van DER. Daarmee is dat warmtenet één van de duurzaamste warmtenetten in Nederland.

Meer informatie

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dat kan op werkdagen van 08.00-17.00 uur op tel. 0165 – 201 012.

callcenter
Back To Top