Skip to content

Visie

Van fossiel naar duurzaam

We staan voor een grote uitdaging. Uiterlijk in 2050 gebruiken we (bijna) geen fossiele energie meer, zoals kolen en aardgas, maar duurzaam opgewekte elektriciteit of warmte uit de buurt. Denk aan restwarmte uit de buurt, warmte uit diepe aardlagen (geothermie), of warmte van zonne- of windenergie. De voordelen van een duurzaam warmtenetwerk zijn enorm. De CO2-uitstoot wordt aanzienlijk gereduceerd, gebruikers zijn volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen en het is veilig. Fluctuerende olieprijzen, de problematiek rondom gasboringen in Groningen of import uit het buitenland zijn verleden tijd. Het mooiste is nog dat deze energie betrouwbaar, goedkoop en lokaal wordt geleverd.

Warmte uit de buurt…

  • is altijd beschikbaar
  • is goedkoper dan warmte van aardgas
  • er is genoeg voor iedereen
  • je kunt het zelf/samen opwekken
  • is goed voor de regionale economie
  • is beter voor het milieu dan de winning en verbranding van aardgas
  • is zonde om te verspillen

DER is begonnen aan de toekomst

Die toekomst is nu al begonnen. Bij de afvalverbrandingscentrale PreZero Energy in Roosendaal wekken de machines genoeg warmte op om woningen, bedrijven, scholen en zorginstellingen in de buurt mee te verwarmen. Woningen en scholen in de wijk Stadsoevers profiteren daar al van. DER zal in de toekomst nog meer aanbieders en afnemers aansluiten op duurzame warmte. Stap voor stap realiseren DER en de vele partners in Roosendaal een energieneutrale stad die klaar is voor de toekomst.

kaartje-300x300_new
Back To Top