Skip to content

Duurzame warmte

Duurzame warmte

Bij industriële processen, afvalverwerking of koelinstallaties komt veel warmte vrij. Warmte die vaak gewoon verdwijnt. Maar waarom niet hergebruiken? Dit is betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar. Bij de verbranding van afval in de centrale van PreZero Energy komt enorm veel warmte vrij. PreZoro hergebruikt bijna alle warmte die zij opwekt o.a. voor elektriciteitsproductie. In het warmtenet wordt gebruik gemaakt van restwarmte die anders via de schoorsteen in de lucht verdwijnt.

 PreZero Energy Roosendaal

Van fabriek naar huis of bedrijf

De warmte wordt getransporteerd via een netwerk van ondergrondse leidingen waar water doorheen stroomt. Het water dat de centrale PreZero Energy levert, is ongeveer 40 graden Celsius. Via een warmte-afleverset in de meterkast wordt de warmte overgedragen aan de verwarmingsleidingen in het huis of bedrijfspand. Het afgekoelde water gaat via de afleverset terug naar het leidingennet.

Verwarming kraanwater

Warmte uit het warmtenet wordt ook gebruikt voor de verwarming van tap- of kraanwater. Om het kraanwater op de gewenste temperatuur van 60-65 graden Celsius te brengen, kan het water uit het warmtenet naverwarmd worden met een HR boosterwarmtepomp of een kleine electrische boiler.

Back To Top