Ga naar hoofdinhoud

Informatie voor toekomstige bewoners

Metamorfose in Stadsoevers

De ontwikkeling van de wijk Stadsoevers heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. De gemeente Roosendaal heeft gronden en panden aangekocht om dit gebied te gaan herontwikkelen. De bouw van het Kellebeek College, de Passerelle en de aanleg van het Smart Climate Grid hebben bijgedragen aan deze gebiedsontwikkeling. Inmiddels zijn er al veel projecten in Stadsoevers gerealiseerd en er zullen er nog meer volgen. Hoe het gaat met de ontwikkeling van de wijk Stadsoevers kunt u lezen op de website van Stadsoevers: www.stadsoevers.nl

Duurzaam gebied

De wijk Stadsoevers wordt een wijk zonder gas. Bewoners van Stadsoevers kunnen rekenen op een betrouwbaar, voordelig en duurzaam warmtenet. Zij sluiten met DER een overeenkomst voor de levering van duurzame warmte en nemen uitsluitend warmte af van DER. DER zorgt voor alle zaken op het gebied van de warmtelevering, zoals de aansluiting van klanten op het warmtenet, het contact met klanten, het plaatsen van de afleversets en individuele meters en het beheer en onderhoud.

Warmtewet

Voor de levering van warmte geldt de Warmtewet. Deze wet beschermt afnemers van een lokaal warmtenet omdat zij gebonden zijn aan één warmteleverancier, in dit geval DER. De Warmtewet stelt vast welke maximumprijzen (een variabel en een vast tarief) de warmteleverancier in rekening mag brengen. Deze maximumprijzen zijn gelijk aan de prijzen voor gebruik van gas voor ruimteverwarming en warm water. Daarnaast stelt de Warmtewet dat afnemers altijd moeten kunnen rekenen op de levering van warmte.

der-thermostaat02

Voordeliger dan anders

DER streeft naar concurrerende tarieven en een evenwichtige tariefontwikkeling voor haar afnemers.

 Betrouwbaar

DER zorgt voor een betrouwbare levering van voldoende warmte met een voldoende hoge temperatuur. In geval van een storing bij de afvalverbrandingscentrale wordt direct de back-up voorziening ingeschakeld. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de levering van warmte onderbroken wordt, zal DER al het redelijkerwijs mogelijke doen om de levering op een zo kort mogelijke termijn te hervatten. Als er sprake is van een ernstige storing in het warmtenet die leidt tot onderbreking van de levering van warmte, kan de afnemer in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.

Back To Top