skip to Main Content

Nieuwe partners en telefoonnummers

Wijziging contactgegevens klantenservice en storingsdienst 2020
Met ingang van 1 januari 2020 gaan er in de organisatie van het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal een aantal zaken veranderen die wij onder uw aandacht wil brengen. Vanaf 1 januari a.s. hebben wij 2 nieuwe samenwerkingspartners:

Het bedrijf Zero Friction gaat voor ons de klantenservice taken uitvoeren. Door de samenwerking met dit van origine Vlaamse bedrijf willen we de kwaliteit van onze klantenservice verbeteren. Bij onze klantenservice kunt u terecht met vragen over uw leveringscontract, uw afrekeningen of de door ons uitgevoerde incasso’s.

Het bedrijf Van Dijnsen uit Breda, is al een aantal jaren de onderhoudspartner voor onze installaties in het gebouw de Douanier. Zij gaan hun taken voor ons uitbreiden en zijn vanaf 1 januari onze samenwerkingspartner voor het volledige onderhoud van het warmtenet en de installaties en het verhelpen van eventuele storingen (storingsdienst).

Het bovenstaande betekent dat wij per 1 januari 2020 afscheid gaan nemen van Ees Holland, onze huidige samenwerkingspartner voor klantenservice- en onderhoudstaken.

Nieuwe Sticker
Wij maken u erop attent dat de telefoonnummers op de sticker die u in uw meterkast aantreft, vanaf 1 januari 2020 niet juist meer zijn. Begin 2020 ontvangt u een nieuwe sticker met de juiste informatie over onze bereikbaarheid. Vanaf 1 januari hebben wij voor de klantenservice en voor het melden van storingen in uw warmtelevering één nieuw telefoonnummer.

Ons nieuwe telefoonnummer vanaf 1 januari 2020 is:  0165-201 012

  • Keuze 1 Klantenservice: voor vragen over uw leveringscontract, uw afrekeningen of incasso’s. Onze klantenservice medewerkers zijn voor u beschikbaar tijdens werkdagen (dus niet in het weekend) van 8.00 u. tot 17.00 u. De klantenservice kunt u ook bereiken per email: klantenservice@energieder.nl
  • Keuze 2 Melden storingen: u wordt met deze keuze verbonden met de storingsdienst van onze partner van Dijnsen die 24 uur per dag, ook in het weekend en op feestdagen, bereikbaar is voor het verhelpen van uw storingen in de warmtelevering.
  • Keuze 3 Algemene vragen: voor niet dringende vragen van algemene aard tijdens werkdagen bereikbaar van 8.00 u tot 17.00 u. U kunt uw vragen ook stellen per e-mail: info@energieder.nl

Interview met Dick Maaskant over duurzame warmte in Roosendaal

Met de aansluiting van het Kellebeek College was de eerste afnemer van het Smart Climate Grid in Roosendaal een feit. In de wijk Stadsoevers wordt momenteel onder andere gewerkt aan het opleveren en aansluiten van De Douanier, een appartementencomplex bestaande uit 49 huurwoningen. In de toekomst zullen nog ca. 500 woningen en een aantal scholen worden aangesloten. Als directeur van DER deelt Dick Maaskant graag zijn ervaringen en visie.

Duurzame Energie Roosendaal (DER) is een warmtebedrijf opgezet door de gemeente Roosendaal om het Smart Climate Grid (SCG) te ontwikkelen en exploiteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de beschikbare (lage temperatuur) restwarmte uit de nabijgelegen afvalcentrale van SUEZ ReEnergy. Dick Maaskant vertelt over de reden dat de gemeente hiermee aan de slag is gegaan: ‘’De markt had dit zelf niet opgepakt en dan had het SCG er nooit gekomen. Het opzetten en exploiteren van een warmtebedrijf is niet de core business van de gemeente, maar via deze weg kon er een start gemaakt worden. Als we het in de toekomst kunnen overdragen aan de markt dan zullen we dat ook doen.’’

Volgens Maaskant geeft deze constructie ook nog andere voordelen. Met de opgedane kennis en contacten helpt DER de gemeente met het faciliteren van nieuwe initiatieven: ‘’DER kan fungeren als katalysator en dat is nu ook ongeveer de fase waar we in zitten’’.

Het ontwikkelen van het SCG vroeg en vraagt soms geduld en dus ook om een robuust, flexibel business model: ‘’Het creëren van volume [veel warmte-aansluitingen] kost tijd. Dat is niet per se een tegenvaller, maar wel de realiteit. Daarom is bij DER gekozen voor een model zonder eigen medewerkers, waarbij naar behoefte personeel ingekocht wordt’’. Naast een degelijke business case is volgens Maaskant goede communicatie vooraf zeer belangrijk: ‘’Je moet een goed verhaal kunnen vertellen [aan burgers, gemeenteraad e.a.]: waarom wil je het en wat levert het op?’’.

Uiteraard zijn er verschillende rollen die een gemeente kan vervullen in het ontwikkelen van duurzame warmte en het uitfaseren van gas in de gebouwde omgeving. Dat hoeft niet per se zo ver te gaan als zelf een energiebedrijf oprichten: ‘’Je kunt als gemeente ook een meer faciliterende rol innemen of duurzaamheidsvoorwaarden stellen bij de realisatie van nieuwe wijken. Daarnaast kan een gemeente algemene voorlichting geven aan haar inwoners.’’

Zo’n 4 jaar na de introductie van het SCG heeft Maaskant gezien dat de maatschappelijke beleving van duurzaamheid, met name het belang van zelfredzaamheid, als ook de technieken zijn veranderd. Hij geeft daarom tot slot het volgende advies: ‘’De wereld verandert snel, dus blijf je oriënteren op dit soort ontwikkelingen en laat je concept daarin meegroeien. Blijf jezelf vernieuwen in je denken, verplaats jezelf in de eindgebruiker en blijf door-ontwikkelen met de techniek, want elke situatie vraagt specifieke oplossingen en niets is heilig.’’

Back To Top