Skip to content

Aanpassingen in onze website

Onze website is vanaf heden op twee onderdelen gewijzigd. Er is een nieuw thema geplaatst met de titel Klantinformatie. We hebben hier alle informatie samengevoegd die per project voorheen te vinden was onder het thema “Mijn warmte”.

Het gaat om informatie over “Overeenkomsten en voorwaarden” voor u als klant zoals bijvoorbeeld de Leveringsovereenkomst en de een Afmeldformulier Duurzame Warmte. Ook treft u daar het nieuwe document aan van de Algemene leveringsvoorwaarden zoals die met ingang van 1 juli 2022 zal gelden. Deze voorwaarden wijken inhoudelijk overigens niet af van de  algemene leveringsvoorwaarden zoals die voorheen waren opgesteld voor de afzonderlijke projecten. Per 1 juli zijn de aansluitvoorwaarden voor nieuwe klanten eveneens geharmoniseerd in een nieuw document Aansluitvoorwaarden Kleingebruikers. Verder treft u de Storingsafhandeling en compensatieregeling en het Tarievenblad 2022 in dit nieuwe hoofdstuk aan.

Tenslotte, alleen van toepassing voor bewoners van de Douanier, is hier ook Uitleg over uw duurzame warmtevoorziening en de Do’s en Don’ts te vinden.

Planning nieuwe portaal “Mijn Warmte”
Het hoofdstuk “’Mijn warmte” is momenteel in bewerking. DER werkt aan een nieuw interactief portaal voor haar klanten dat te vinden zal zijn onder het hoofdstuk “Mijn warmte”. De oplevering daarvan wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2022. Op het moment dat het nieuwe portaal wordt geopend zult u daarover nog nadere informatie ontvangen.

Back To Top