Skip to content

DER sluit zich aan bij Geschillencommissie Energie Prijsplafond

DER heeft zich aangesloten bij een geschillencommissie die eventuele geschillen behandelt tussen DER en klanten van DER die betrekking hebben op de uitvoering van het prijsplafond voor warmte dat voor 2023 door de Rijksoverheid is vastgesteld. Bij een onverhoopt geschil daarover met DER kunnen klanten zich melden bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Uitspraken van die commissie zijn bindend voor beide partijen. Door de geschillencommissie is een reglement opgesteld waarin staat beschreven hoe de commissie werkt en wanneer en hoe een klant een geschil kan aanmelden bij deze commissie. De tekst van het reglement kunt u zien op de website van de commissie www.degeschillencommissie.nl

Back To Top