Skip to content

Tarieven kleinverbruik 2024

De kleinverbruik tarieven 2024 zijn vastgesteld. U kunt deze hier downloaden als PDF document.

Toelichting nieuwe tarieven 2024:

Tarievenbeleid DER: korting op het ACM tarief.

In 2023 gold er een prijsplafond van €47,38 per GJ. Dat prijsplafond is per 1 januari 2024 opgeheven. Dat lijkt slecht nieuws maar het goede nieuws is dat het maximaal toegestane  variabele ACM warmtetarief (zie bijgaande link https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven) voor 2024 is gedaald tot onder het prijsplafond van 2023. Wij hebben besloten om ook in 2024 vast te blijven houden aan ons tarievenbeleid van de afgelopen jaren, waarbij wij een korting aan onze klanten geven van 20 % op het maximaal toegestane variabele warmtetarief.

Ons variabele warmtetarief  tarief voor 2024 wordt €37,35 per GJ. Dat is ruim €10 per GJ goedkoper dan in 2023!

Naast de kosten van het warmteverbruik brengt DER ook vaste kosten in rekening (zie hiervoor het bijgaande tarievenoverzicht). DER volgt daarbij de maximale tarieven die door de ACM voor 2024 zijn vastgesteld. Ten opzichte van 2023 zijn die maximale tarieven voor 2024 wel gestegen vanwege de toegenomen bedrijfskosten bij warmtebedrijven. Per saldo betaalt u in 2024 minder dan in 2023.

Tariefonderdelen Tarief 2024 (incl. BTW)
Vaste kosten ruimteverwarming € 309,41
Vaste kosten ruimteverwarming en warm tapwater (alleen bewoners Douanier) € 618,82
Vaste kosten meterhuur (meettarief) € 31,68
Vaste kosten afleverset excl. warm tapwater € 114,47
Vaste kosten afleverset incl. warm tapwater (alleen bewoners Douanier) € 145,38
Variabel warmtetarief * € 37,35

* inclusief 20% korting op het maximale variabele warmtetarief zoals vastgesteld door de ACM

Uw voorschotbedrag wordt in 2024 pas automatisch aangepast nadat u uw jaarafrekening heeft ontvangen! In dat geval wordt er rekening gehouden met uw laatste jaarverbruik en de nieuwe tarieven voor 2024 voor de bepaling van uw nieuwe voorschotbedrag. Indien u nog vragen heeft over uw voorschot of anderszins dan kunt u daarover contact opnemen met onze klantenservice (klantenservice@energieder.nl).

Back To Top