skip to Main Content

Tarieven kleinverbruik 2019

De kleinverbruik tarieven voor 2019 zijn beschikbaar:
Hier voor het project Wip Wei
Hier voor het Douanekantoor
De kleinverbruik tarieven zijn gebaseerd op de tarieven zoals die door de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks worden vastgesteld. Hierbij treft u de link aan naar de door hen voor 2019 gepubliceerde tarieven. Wat opvalt is dat het variabele warmtetarief per GJ t.o.v. 2018 fors is gestegen. Dat heeft te maken met de verwerking van de algemene stijging van belastingen en energietarieven voor 2019. DER heeft net als in voorgaande jaren, in 2019  het variabele warmtetarief voor haar klanten vastgesteld op 80% van het maximale ACM tarief.
Desondanks is er toch sprake van een stijging van het variabele warmtetarief. In de vaste kosten, het meettarief en de huurkosten van de afleverset zijn de prijsverschillen t.o.v. 2018 marginaal.
Wat het bovenstaande betekent voor uw energierekening, is afhankelijk van uw eigen energieverbruik. Om een voorbeeld te geven: Bij een jaarverbruik van 20 GJ zal met de nieuwe tarieven uw energienota op jaarbasis ca. € 70 hoger zijn.
DER heeft besloten om uw maandelijkse voorschot nu niet aan te passen aan de nieuwe tarieven maar dat pas te doen nadat u uw jaarafrekening heeft ontvangen. Op dat moment wordt er een nieuw voorschotbedrag bepaald dat is gebaseerd op uw meest recente jaarverbruik en de voor 2019 geldende tarieven.
Wel willen wij u als klant in de gelegenheid stellen om op uw eigen verzoek uw huidige maandelijkse voorschotbedrag te verhogen. Gebaseerd op de nieuwe tarieven adviseren wij, als u een verhoging van het maandbedrag wenst, daarvoor per email een verzoek in te dienen bij de klantenservice van DER (klantenservice@energieder.nl).
U heeft dan de mogelijkheid om uw voorschot te verhogen met een bedrag van € 6 incl. BTW  per maand. Indien u dat wenst is ook een hoger bedrag toegestaan maar wij adviseren om dat te beperken tot een bedrag van maximaal €10 incl. BTW per maand.

DER uitgeroepen tot duurzaamste warmtenet van Nederland 2018

Tijdens het Nationaal Warmte Congres 2018 is Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) in de prijzen gevallen. DER won de award van duurzaamste warmtenet van Nederland 2018 in de categorie kleinere netwerken.

Tijdens het Nationaal Warmte Congres 2018 in Nijmegen zijn awards uitgereikt in twee categorieën, namelijk in die van grote en kleine warmtenetten. Professionals uit de warmtesector hebben de kleinere warmtenetten beoordeeld op fosiel aandeel, temperatuur en potentie voor toekomstige verduurzaming. DER kwam als meest duurzaam uit de bus.

DER is het gemeentelijke energiebedrijf. Dick Maaskant, directeur DER: “Ik ben enorm blij met de erkenning van de duurzaamheid van ons warmtenet in Roosendaal. Het vormt een stimulans voor onze plannen om het warmtenet niet alleen in te zetten voor de nieuwbouwwijk Stadsoevers maar vooral ook voor bestaande bouw. Door gebruik te maken van hogere aanvoer temperaturen voor bestaande bouw is het mogelijk om grote delen van Roosendaal, tegen relatief lage kosten, aan te sluiten op het warmtenet en ‘van gas los’ te maken. DER staat daarvoor in de startblokken”.

Toine Theunis, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Ik ben trots op DER dat nu is uitgeroepen tot duurzaamste warmtenet van Nederland. De prijs is een bevestiging dat we als gemeente de juiste weg hebben ingeslagen om niet te wachten op de markt, maar zelf een gemeentelijk energiebedrijf op te richten met steun van de provincie. Hierdoor kunnen we de energietransitie verder versnellen.”

Restwarmte

DER maakt gebruik van lage temperatuur restwarmte van afvalverbrander Suez. Met deze restwarmte worden momenteel het ROC Kellebeek College, de Douanier, de woningen van de Nieuwe Wipweide en de basisschool de Zonneboom in de wijk Westrand verwarmd. In de nabije toekomst wordt het Essentgebouw (verbouw bedrijfsgebouw naar appartementencomplex met enkele nieuwbouwwoningen), de Titus Brandsmastraat en de nieuwe wijk Stadsoevers aangesloten op het warmtenet.

Nieuwbouwproject Thuishaven op duurzame warmte van DER

In het centrum van Roosendaal, tegen Stadsoevers aan, worden in samenwerking met woningcorporatie Alwel 32 hoek- en tussenwoningen gerealiseerd. De woningen zullen worden aangesloten op het duurzaam warmtenet van DER.

De verkoop is in handen van Sweere Makelaardij en zal op dinsdag 13 november 2018 van start gaan.

Succesvolle lancering Stadsoevers

In Roosendaal gaat iets bijzonders gebeuren. Het industrieterrein tussen het spoor en de wijk Westrand maakt de komende jaren plaats voor een prachtige nieuwe wijk: Stadsoevers. Een duurzame wijk met bijzondere gebouwen, gedurfde materialen, uitgesproken kleuren en alle ruimte.

Op dinsdagavond 7 december 2016 zijn zo’n 120 genodigden en belangstellenden naar het TPG gebouw te Roosendaal aan de Oostelijke Havendijk gekomen. Hier vond de lancering plaats van de prachtige, in ontwikkeling zijnde wijk Stadsoevers. De zaal ademde een eigen sfeer passend bij Stadsoevers.

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) was natuurlijk ook aanwezig en heeft gepresenteerd hoe het Smart Climate Grid onderdeel is van deze ontwikkelingen.

Back To Top