skip to Main Content

De Nieuwe Wipwei

Formulieren voor de Nieuwe Wipwei

Uw woning op de Nieuwe Wipwei is aangesloten op het duurzame warmtenet van Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal. Voordat u warmte afneemt hebben wij het volgende document van u nodig:

Een ondertekende ‘Leveringsovereenkomst duurzame warmte bewoners project de Nieuwe Wipwei’. Deze kunt u hier downloaden.

Daarnaast kunt hieronder de volgende relevante informatie downloaden:

Document Uitleg
Aansluitvoorwaarden Dit is een bijlage bij de leveringsovereenkomst met de aansluit voorwaarden.
De algemene leveringsvoorwaarden Dit is een bijlage bij de leveringsovereenkomst met de algemene voorwaarden.
Storingsafhandeling en compensatieregeling Dit is een bijlage bij de leveringsovereenkomst met uitleg over de storingsafhandeling en eventuele vergoedingen aan de klant.
Tarievenblad 2021  Hier vindt u uitleg over de tarieven voor 2021.
Tarievenblad 2020  Hier vindt u uitleg over de tarieven voor 2020.
Afmeldformulier Duurzame Warmte Dit formulier dient u te gebruiken bij verhuizing.

Versturen van ondertekend contract

U kunt de ingevulde en ondertekende overeenkomst mailen naar klantenservice@energieder.nl of per post opsturen naar:

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal
Postbus 324
4700 AH Roosendaal

Back To Top