Ga naar hoofdinhoud

Tarieven kleinverbruik 2023

De kleinverbruik tarieven voor 2023 zijn vastgesteld. U kunt deze hier downloaden als PDF document.

Toelichting nieuwe tarieven 2023:

Warmtewet
In de Warmtewet is een maximumprijs voor warmte vastgesteld die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks wordt bepaald.

In 2021 en 2022 zijn de prijzen voor aardgas en elektriciteit enorm gestegen. Hierbij treft u de link aan naar de door hen gepubliceerde maximale tarieven: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven

 

Prijsplafond warmte voor 2023
In navolging van de systematiek bij gas- en elektriciteitsprijzen heeft de Rijksoverheid een prijsplafond voor warmtetarieven ingesteld. Warmtebedrijven mogen in 2023 aan hun klanten (kleinverbruikers) over 37 GJ van hun warmteverbruik niet meer dan € 47,38 per GJ incl. BTW. In rekening brengen. Bij een gebruik boven 37 GJ per jaar is het door het warmtebedrijf vastgestelde tarief (contracttarief) van toepassing. Bij DER is dat tarief in 2023 vastgesteld op €72,73 per GJ. DER verwacht niet dat er klanten zullen zijn waarbij het maximum van 37 GJ aan jaarverbruik zal worden overschreden. Dat betekent dus dat die klanten alleen te maken krijgen met het plafondtarief van € 47,38 per GJ voor hun warmteverbruik. Dat tarief is ongeveer 10% hoger dan het contracttarief van DER voor 2022.

Tarieven DER voor 2023

TariefonderdelenTarief 2023 (incl. BTW)
Vaste kosten ruimteverwarming€ 274,79
Vaste kosten ruimteverwarming en warm tapwater* (alleen Douanier)€ 494,62
Vaste kosten meterhuur (meettarief) € 30,75
Vaste kosten afleverset (excl. warm tapwater)€ 109,25
Vaste kosten afleverset (incl. warm tapwater)€ 140,88
Variabel tarief t/m 37 GJ per kalenderjaar (plafondtarief) (€/GJ) € 47,38
Variabel tarief boven 37 GJ per kalenderjaar (€/GJ)** € 72,73

* inclusief 10% korting op het maximale variabele warmtetarief zoals vastgesteld door de ACM.
** inclusief 20% korting op het maximale variabele warmtetarief zoals vastgesteld door de ACM (€ 90.91).

Maandelijkse kosten en aanpassing voorschotbedrag
Maandelijks betaalt u een termijnbedrag aan DER. Dit bestaat uit vaste kosten (vastrecht) en uw warmteverbruik. Eenmaal per jaar wordt uw jaarnota opgesteld. De door u betaalde maandbedragen worden dan verrekend met uw werkelijke verbruik. Vervolgens wordt er op basis van uw verbruik en de nieuwe tarieven een maandbedrag voor de komende periode vastgesteld.

Als gevolg van de tariefswijzigingen voor 2023 en de verhoging van het  BTW tarief op warmte van 9% naar 21%  stijgen de warmteprijzen maar door het ingestelde prijsplafond, blijft de prijsstijging beperkt. Wij verwachten dat de gemiddelde stijging van het maandbedrag ca. € 10 zal bedragen.

In januari 2023 passen wij uw maandelijkse voorschot aan op het prijsniveau voor 2023.

De daadwerkelijke omstandigheden van het verbruik door klanten kan afwijken van het gemiddelde verbruik, afhankelijk van type woning, verschillen in samenstelling van huishoudens en verschillen in gebruiksgedrag waardoor de verhoging van het maandbedrag  of hoger kan uitvallen dan de gemiddelde stijging van het maandbedrag.

Indien u nog vragen heeft over uw voorschot of anderszins dan kunt u daarover contact opnemen met onze klantenservice (klantenservice@energieder.nl).

 

Back To Top