Ga naar hoofdinhoud

Tarieven kleinverbruik 2022

De kleinverbruik tarieven voor 2022 zijn vastgesteld. U kunt deze hier downloaden als PDF document.

Toelichting nieuwe tarieven 2022:

Warmtewet
Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. De wet heeft tot doel om warmte-afnemers van een lokaal warmtenet te beschermen omdat zij geen vrije keuze hebben in een warmteleverancier. In de Warmtewet is een maximumprijs voor warmte vastgesteld die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks wordt bepaald. Uitgangspunt is dat de kosten bij gebruik van warmte vergelijkbaar zijn met de kosten bij gebruik van gas voor ruimteverwarming en warm water (het zogenaamde ‘Niet-Meer-Dan-Anders-principe’).

De maximale tarieven die leveranciers mogen rekenen in 2022, stijgen aanzienlijk vanwege de enorm gestegen prijzen voor het aardgas en elektriciteit. Het maximaal aan klanten in rekening te brengen variabele warmtetarief is gestegen van €25,51 per GJ in 2021 tot €53,95 per GJ in 2022. De maximale ACM tarieven voor de vaste kosten stijgen slechts marginaal. . Hierbij treft u de link aan naar de door hen voor 2022 gepubliceerde tarieven: https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven

Tarievenbeleid DER: korting op het ACM tarief
De kleinverbruik tarieven van DER zijn gebaseerd op de tarieven zoals die door de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks worden vastgesteld. Warmtebedrijven zijn niet verplicht om de maximale warmtetarieven in rekening te brengen. De ACM heeft de warmtebedrijven gevraagd om de tarieven ook niet verder te verhogen dan noodzakelijk is. DER geeft haar klanten in 2022 een korting van 20% op het maximale variabele ACM tarief.

Ondanks die korting zal de jaarnota van een gemiddelde gebruiker (18 GJ per jaar) met ca. € 385 stijgen. Wij realiseren ons dat die stijging geen plezierige boodschap is en een behoorlijke invloed op het budget van onze klanten kan hebben. Dat laatste is ook ingezien door de Rijksoverheid. Om consumenten tegemoet te komen voor de gestegen energieprijzen heeft die het besluit genomen om de belasting op elektriciteit met gemiddeld €170 te verlagen en de belastingkorting op de energiebelasting te verhogen van met € 230. Dat scheelt voor een gemiddeld huishouden in totaal € 400 op jaarbasis.

Tarieven DER voor 2022
De prijs voor warmte is opgebouwd uit verscheidene tariefonderdelen. Onderstaand een overzicht van deze tariefonderdelen, met bijbehorende tarieven zoals DER die in 2022 zal hanteren:

TariefonderdelenTarief 2022 (incl. BTW)
Vaste kosten ruimteverwarming€ 247,29
Vaste kosten ruimteverwarming en warm tapwater* (alleen Douanier)€ 395,67
Vaste kosten meterhuur (meettarief) € 27,47
Vaste kosten afleverset (excl. warm tapwater)€ 119,57
Vaste kosten afleverset (incl. warm tapwater)€ 131,16
Variabel tarief (€/GJ)**€ 43,16

*Inclusief 20% korting t.o.v. het maximale vast bedrag zoals vastgesteld door de ACM
** Inclusief 20% korting t.o.v. het maximale variabele warmtetarief zoals vastgesteld door de ACM

Wat betekent de tariefswijziging voor uw voorschotbedrag?
Maandelijks betaalt u een termijnbedrag aan DER. Dit bestaat uit vaste kosten (vastrecht) en uw warmteverbruik. Eenmaal per jaar wordt uw jaarnota opgesteld. De door u betaalde termijnbedragen worden dan verrekend met uw werkelijke verbruik. Vervolgens wordt er op basis van uw verbruik en de nieuwe tarieven een termijnbedrag voor de komende periode vastgesteld. In verband met de stijging van met name het variabele tarief per 1 januari 2022 en uw jaarverbruik, kan het zo zijn dat de door u betaalde termijnbedragen niet helemaal toereikend zijn om uw jaarnota te dekken. In dat geval dient u een bedrag bij te betalen. U kunt dat (grotendeels) voorkomen door uw termijnbedrag te verhogen. Indien u dat wenst dan kunt u daarover vanaf maandag 3 januari 2022, contact opnemen met onze klantenservice (klantenservice@energieder.nl).

 

Back To Top