skip to Main Content

Tarieven kleinverbruik 2020

De kleinverbruik tarieven voor 2020 zijn vastgesteld.

U treft deze aan op deze website onder ‘Mijn Warmte’ door te klikken naar:

  • Huurwoning in de Douanier (onder de daar vermelde documenten) of klik hier
  • Koopwoning op de Wipwei (onder de daar vermelde documenten) of klik hier

Toelichting nieuwe tarieven voor 2020:

De kleinverbruik tarieven zijn gebaseerd op de tarieven zoals die door de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks worden vastgesteld. Hierbij treft u de link aan naar de door hen voor 2020 gepubliceerde tarieven.

De ACM heeft met ingang van 1 januari 2020 voor het eerst aparte maximumtarieven geïntroduceerd voor het maximaal in rekening te brengen ‘vast bedrag’. Voor warmtelevering met alleen ruimteverwarming geldt een lager maximumbedrag dan bij warmtelevering voor ruimteverwarming én warm tapwater. Het maximaal in rekening te brengen ‘vast bedrag’ voor alleen ruimteverwarming, zoals dat bijvoorbeeld van toepassing is voor de bewoners van het project Wipwei, is flink verlaagd (van € 318,95 per jaar in 2019 naar € 234,58 per jaar in 2020).

Aan de bewoners van de Douanier wordt door DER naast warmte voor ruimteverwarming, ook warm tapwater geleverd. Tot op heden was het niet toegestaan om in het vast bedrag de extra kosten voor levering van warm tapwater aan klanten door te berekenen. De ACM heeft het maximaal aan klanten door te berekenen bedrag voor ruimteverwarming én warmtapwater voor 2020 vastgesteld op € 469,17. Het maximum ‘vast bedrag’ hiervoor in 2019 bedroeg € 318,95. DER heeft besloten om in 2020 niet het maximum voor het vast bedrag in rekening te brengen aan de klanten die naast ruimteverwarming ook warm tapwater van DER afnemen. Dat om de rekening voor de klanten die ook warm tapwater van DER afnemen niet te snel te laten oplopen. DER zal de verhoging beperken tot 80% van het maximumtarief. Dat betekent dat voor de bewoners van de Douanier het ‘vast bedrag’ voor 2020 wordt vastgesteld op € 375,34. Het ‘vast bedrag’ voor de bewoners van de Douanier wordt daarmee maar met een bedrag van € 56,39 verhoogd, in plaats van de wettelijk toegestane verhoging van € 150,22.

Vanaf 2020 heeft de ACM-tarieven ook maximumtarieven vastgesteld voor afleversets. DER hanteert voor de tarieven van afleversets in 2020 het maximum ACM-tarief. Dat betekent voor de bewoners van de Douanier dat t.o.v. 2019, het tarief voor een afleverset daalt van € 175,00 in 2019 naar € 126,19 in 2020. Dat is een prijsdaling van € 48,81. Voor de bewoners van het project Wipwei daarentegen, stijgt het tarief van de afleverset van € 75,00 naar € 103,99. Een prijsstijging van € 28,99.

Dan resteert er nog één onderdeel van de in rekening te brengen vaste kosten: het meettarief. Dat tarief stijgt in 2020 in geringe mate van € 25,89 in 2019 naar € 26,63 per jaar in 2022.

In de tarieven voor de vaste kosten (het vastrecht) zijn er per tariefsoort een paar flinke verschillen met de tarieven in 2019. Per saldo zijn de verschillen echter beperkt. Om het totaal van de variabele en vaste kosten die over 2020 in rekening gebracht niet te veel uit de pas te laten lopen met het kostenpeil in 2019, heeft DER heeft besloten de korting op het maximum ACM-tarief van de prijs per GJ (het variabele warmtetarief), te verlagen van 20% naar 10% van dat maximum. De prijs voor de variabele warmte die DER in 2020 daarvoor in rekening zal brengen, zal daardoor licht stijgen naar € 23,45 per GJ (was in 2019 € 22.78 per GJ).

Het totale effect van alle prijsmutaties in 2020 op uw individuele jaarrekening blijft beperkt. Bij een jaarverbruik van 20 GJ zal de jaarafrekening voor een bewoner van de Douanier ca. € 25 duurder worden. Dat de kosten voor deze bewoners stijgen heeft er vooral mee te maken dat er vanaf 1 januari 2020 een ‘vast bedrag’ voor de levering warm tapwater in rekening gebracht mag worden. De bewoners van het project de Wipwei wordt de jaarafrekening bij een jaarlijks verbruik van 20 GJ door met name een verlaging van het ‘vast bedrag’ ca. € 35 lager. N.B. dit is een indicatie voor het prijseffect van de nieuwe tarieven in 2020 op jaarbasis. Of uw uiteindelijke jaarafrekening ook daadwerkelijk lager of hoger zal uitvallen in 2020 hangt vooral ook voor een groot gedeelte af van de verschillen in uw jaarlijkse variabele warmtegebruik.

DER zal, gelet op de geringe prijsverschillen, uw maandelijkse voorschot pas aanpassen aan de nieuwe tarieven nadat u uw jaarafrekening in 2020 heeft ontvangen. Op dat moment wordt er een nieuw voorschotbedrag voor u bepaald dat is gebaseerd op uw meest recente jaarverbruik en de voor 2020 geldende tarieven. Als u dat wenst kunt u tussentijds wel uw voorschotbedrag laten verhogen. Neemt u daarvoor dan contact op met de klantenservice (klantenservice@energieder.nl).

Back To Top