skip to Main Content

Tarieven kleinverbruik 2019

De kleinverbruik tarieven voor 2019 zijn beschikbaar:
Hier voor het project Wip Wei
Hier voor het Douanekantoor
De kleinverbruik tarieven zijn gebaseerd op de tarieven zoals die door de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks worden vastgesteld. Hierbij treft u de link aan naar de door hen voor 2019 gepubliceerde tarieven. Wat opvalt is dat het variabele warmtetarief per GJ t.o.v. 2018 fors is gestegen. Dat heeft te maken met de verwerking van de algemene stijging van belastingen en energietarieven voor 2019. DER heeft net als in voorgaande jaren, in 2019  het variabele warmtetarief voor haar klanten vastgesteld op 80% van het maximale ACM tarief.
Desondanks is er toch sprake van een stijging van het variabele warmtetarief. In de vaste kosten, het meettarief en de huurkosten van de afleverset zijn de prijsverschillen t.o.v. 2018 marginaal.
Wat het bovenstaande betekent voor uw energierekening, is afhankelijk van uw eigen energieverbruik. Om een voorbeeld te geven: Bij een jaarverbruik van 20 GJ zal met de nieuwe tarieven uw energienota op jaarbasis ca. € 70 hoger zijn.
DER heeft besloten om uw maandelijkse voorschot nu niet aan te passen aan de nieuwe tarieven maar dat pas te doen nadat u uw jaarafrekening heeft ontvangen. Op dat moment wordt er een nieuw voorschotbedrag bepaald dat is gebaseerd op uw meest recente jaarverbruik en de voor 2019 geldende tarieven.
Wel willen wij u als klant in de gelegenheid stellen om op uw eigen verzoek uw huidige maandelijkse voorschotbedrag te verhogen. Gebaseerd op de nieuwe tarieven adviseren wij, als u een verhoging van het maandbedrag wenst, daarvoor per email een verzoek in te dienen bij de klantenservice van DER (klantenservice@energieder.nl).
U heeft dan de mogelijkheid om uw voorschot te verhogen met een bedrag van € 6 incl. BTW  per maand. Indien u dat wenst is ook een hoger bedrag toegestaan maar wij adviseren om dat te beperken tot een bedrag van maximaal €10 incl. BTW per maand.
Back To Top