skip to Main Content

Huurwoning De Douanier

Formulieren voor de Douanier

Uw woning in het appartementen complex De Douanier is aangesloten op het duurzame warmtenet van Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal. Voordat u warmte afneemt hebben wij het volgende document van u nodig:

Een ondertekende ‘Leveringsovereenkomst Duurzame Warmte’. Deze kunt u hier downloaden.

De relevante bijlages en additionele informatie zijn hieronder ook te downloaden:

Document Uitleg
Uitleg over uw duurzame warmtevoorziening Een korte toelichting op uw warmte-aansluiting.
Do’s & don’ts bij warmte-unit en warmte-installatie In dit document vindt u beschreven wat u wel en niet dient te doen in het geval van calamiteiten en woningaanpassingen.
Aansluitvoorwaarden Dit is een bijlage bij de leveringsovereenkomst met de aansluit voorwaarden.
De algemene leveringsvoorwaarden Dit is een bijlage bij de leveringsovereenkomst met de algemene voorwaarden.
Storingsafhandeling en compensatieregeling Dit is een bijlage bij de leveringsovereenkomst met uitleg over de storingsafhandeling en eventuele vergoedingen aan de klant.
Tarievenblad 2018 Hier vindt u uitleg over de tarieven voor 2018.
Tarievenblad 2019 Hier vindt u uitleg over de tarieven voor 2019.
Afmeldformulier Duurzame Warmte Dit formulier dient u te gebruiken bij verhuizing.

Versturen van ondertekend contract

U kunt de ingevulde en ondertekende overeenkomst mailen naar contracten@energieder.nl of per post opsturen naar:

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal
Antwoordnummer 10115
4900 VB OOSTERHOUT

Back To Top